Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2012

sonisea
1451 8dd8
Krystyna Gucewicz
samotność, nadzieję

August 11 2012

sonisea
 - Masz jakiś plan?
 - Lepiej, mam urok osobisty.
— Król Julian
Reposted frommylove mylove viamirabell mirabell
sonisea
Jeżeli kochasz, czas znajdziesz, nie mając ani jednej chwili
— Jan Twardowski
sonisea
Ale czy może być szczęściem to, czego nie pragniemy?...
— Lalka, B. Prus
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viamirabell mirabell
sonisea
Ciekawe gdzie teraz jest, co robi, z kim rozmawia, co widzi, co czuje? Jakie czuje zapachy? Uśmiecha się? Czy jest Mu ciepło? Czy jest szczęśliwy?
Reposted frommefir mefir viamirabell mirabell
sonisea
1039 ff45
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viahahat hahat
sonisea
Związek między dwojgiem ludzi ma być olśnieniem. (..) fajerwerkiem, chęcią bycia coraz bliżej. Dzielenia się tym, co dobre i złe.(...) Miłość ma upajać, jak dobre wino, a nie powodować kaca.
— "Świat jest pełen chętnych suk"
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamirabell mirabell
sonisea

W zyciu nie chodzi o to, zeby przetrwac burze,
ale o to, zeby tanczyc w deszczu

— Richard Paul Evans
sonisea
7319 297e
sonisea
Dyskretnej troski trzeba mi.
— Kasia Nosowska
Reposted fromkapitan kapitan viamischa012 mischa012
sonisea

spotykacie się, nawet codziennie. chodzicie na spacery, całujecie, spędzacie wspólne noce. oglądacie razem telewizję i robicie wspólne śniadania - twierdzisz, że to prawdziwa miłość? mylisz się. spróbuj przetrwać przy Jego łóżku szpitalnym przez siedem dni, non stop, z prawie zerową liczbą godzin snu. podnieś Go z gleby, gdy będzie tak pijany, że nie będzie miał siły iść. przetrwaj kłótnię, w trakcie której rozwali sobie ręke o ścianę, i rozjebie butelkę wódki przed Tobą. złap Go za rękę pomimo tego,że każdy będzie przeciwny. kochaj Go. nawet wtedy gdy będzie milion kilometrów stąd. to jest właśnie miłość."

— Moblo
Reposted fromNataly Nataly viamischa012 mischa012
sonisea
Masz oczy czyste, znam te łzy
Serce bije, dziś jesteś ty
Możesz wszystko, żyjesz tu i wszędzie
Powiedz, że wierzysz, że jesteś i będziesz...
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna

August 10 2012

sonisea
Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.
— Helen Keller
Reposted fromfuckingawesome fuckingawesome viamischa012 mischa012

June 30 2012

sonisea

-Rozmawiając o miłości zawsze wygaduję głupoty.
-Jeśli nie chcesz gadać głupot to nie zasługujesz na miłość.

— A LOT LIKE LOVE
Reposted fromresort resort
sonisea
3406 08ea
Reposted fromsunlight sunlight
sonisea
mała
Ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki

chciałem Cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się
pod palcami

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało

     
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
sonisea
Kiedy byliśmy dziećmi, łatwo było nas zrozumieć. Jeden płacz oznaczał, że jesteś głodny… Inny, że jesteś zmęczony. Dopiero dorastając, stajemy się skomplikowani. Przestajemy wyrażać swoje uczucia, stawiamy mury. Dochodzi do tego, że nigdy nie wiemy co ktoś naprawdę myśli i czuje. Bez powodu stajemy się mistrzami kamuflażu.
— Meredith Grey
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
sonisea
3538 3d1c
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
sonisea
Reposted fromburberryblueeyes burberryblueeyes
sonisea
3640 8e3a
Reposted fromsunlight sunlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl